Contact Us

Guangzhou Huaxin Leather Corporation .,LTD

Guangzhou Huaxin Leather Corporation .,LTD.

Contact Person : Mr. Wang

Tel : +86 86938568  Mobile : +86 18127855577

Email : wangjianlin@hxleather.com

Address : Guili Road No.20, Shiling Leather Market, Huadu District, Guangzhou, China.

Google map: Search "Shiling (International) Leather Leather Cheng"

Address

Contact Us

Name Subject * Email * Message *